طراحی مهندسی اهواز

طراحی مهندسی در صنعت امروز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. آن نقطه آغازین اغلب فعالیت های مهندسی بوده و تاثیرش بر اکثر مشاغل مهندسی در یک شرکت به وضوح قابل رویت است. از تدوین کنندگان دستورالعمل های ساخت در بخش مهندسی، تا تامین کنندگان مواد خام، قطعات و مجموعه های پیش ساخته و خدمات مورد نیاز در بخش تامین، تا کارکنان و پیمانکاران ساخت، بازرسی، نصب و راه اندازی در بخش اجرا، همگی اطلاعات وروردی خود را از بخش طراحی دریافت می کنند و هر گونه تغییر در موضوع طراحی را با مجوز اداره طراحی انجام می دهند. در این مبحث ابتدا به تعریف برخی از مفاهیم طراحی پرداخته شده و سپس توضیحاتی راجع به بعضی از مهمترین مراجع طراحی ارائه می شود.

فرایند طراحی

فرایند طراحی را به طور ساده می توان چنین تعریف نمود: “طراحی تدوین برنامه ای به منظور برآوردن نیازی است.” طراحی در زمینه های مختلفی به کار می رود که از جمله آن می توان به طراحی لباس، طراحی دکوراسیون، طراحی فرایند، طراحی مهندسی و سایر موارد اشاره نمود.

به طور خلاصه فرایند طراحی را می توان به چهار مرحله اصلی تقسیم نمود:

  • تجزیه و تحلیل مساله
  • تحقیق در انواع راه حل های ممکن
  • انتخاب و تحلیل راه حل نهایی
  • مستندسازی نتایج

طراحی مهندسی

کتاب مرجع استاندارد طراحی ماشین، فرایند طراحی مهندسی را چنین تعریف نموده است: “فرایند طراحی مهندسی استخراج مجموعه ای از مشخصات سازه، دستگاه و یا فرایندی است که ایجاد و عملکرد سیستم تحت این مشخصات به رفع نیاز های اولیه منتهی خواهد شد.”

طراح 

توضیح فرایند طراحی بدون تعریف شرح وظایف شخص مسئولی که انجام دهنده این فرایند است، کامل نیست. این شخص طراح نام دارد. طراح به فردی اطلاق می شود که مسئولیت طراحی قطعه، سیستم و یا فرایندی که وظیفه ویژه ای را به صورتی بهینه انجام می دهد، به عهده دارد. وظیفه طراح استخراج اطلاعات لازم و قابل اجرا نمودن آنها جهت ساخت و مونتاژ، کنترل و بازرسی، نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری مناسب موضوع طراحی است.

عوامل مختلفی بر کار طراح موثر هستند که اطلاع از این عوامل برای ایجاد یک طرح مناسب ضروری است. از جمله مهمترین این عوامل عبارتند از: الزامات قانونی، مقررات دولتی، استانداردها، طرح های خوب مهندسی و انتظارات مصرف کننده.

مستندسازی

مدارکی که به هنگام طراحی تهیه و تدوین می گردند، می توانند روال تصمیم گیری و منطق طراحی را به هنگام لزوم آشکار نمایند. باید توجه داشت این مدارک هنگامی جهت پاسخ گویی به این نوع ارزیابی ها مورد استفاده قرار می گیرند که زمان زیادی از طراحی سپری شده و گاه یک یا چند نفر از اعضای تیم طراحی جا به جا شده و یا از شرکت رفته اند. پس به حافظه خود و اطرافیان اطمینان نکرده و مراحل مختلف فرایند طراحی را با دقت مستند نمایید. برگشت به صفحه اصلی