فرایند طراحی مهندسی

طراحی مهندسی در صنعت امروز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. آن نقطه آغازین اغلب فعالیت های مهندسی بوده و تاثیرش بر اکثر مشاغل مهندسی در یک شرکت به وضوح قابل رویت است. از تدوین کنندگان دستورالعمل های ساخت در بخش مهندسی، تا تامین کنندگان مواد خام، قطعات و مجموعه های پیش ساخته و خدمات مورد نیاز در بخش تامین، تا کارکنان و پیمانکاران ساخت، بازرسی، نصب و راه اندازی در بخش اجرا، همگی اطلاعات وروردی خود را از بخش طراحی دریافت می کنند و هر گونه تغییر در موضوع طراحی را با مجوز اداره طراحی انجام می دهند. 

شرکت فنی مهندسی فیدار صنعت اکسین

فرایند طراحی

فرایند طراحی را به طور ساده می توان چنین تعریف نمود: “طراحی تدوین برنامه ای به منظور برآوردن نیازی است.” طراحی در زمینه های مختلفی به کار می رود که از جمله آن می توان به  طراحی فرایند، طراحی مهندسی و سایر موارد اشاره نمود. به طور خلاصه فرایند طراحی را می توان به چهار مرحله اصلی تقسیم نمود: 1- تجزیه و تحلیل مساله 2- تحقیق در انواع راه حل های ممکن 3- انتخاب و تحلیل راه حل نهایی 4- مستندسازی نتایج

شرکت فنی مهندسی فیدار صنعت اکسین

مهندسی معکوس

مهندسی معکوس یک فرایند حل مسئله است که به جای آنکه از سوال آغاز شود، از پاسخ موجودآغاز می‌شود. کاربرد اصلی مهندسی معکوس در یکی از دو مورد زیر است 1-وقتی جواب یک مسئله را می‌دانیم. اما نمی‌دانیم این جواب پاسخ به چه سوالی است 2- وقتی سوال و پاسخ را می‌دانیم. اما نمی‌دانیم مسیر و فرایند رسیدن به این پاسخ چه بوده است معمولاً هدف مهندسی معکوس، استخراج دانش یا طراحی نهفته در یک محصول (کالا یا خدمت) است. این کار عموماً با هدف تولید مجدد آن محصول یا تحلیل آن محصول انجام می‌شود

شرکت فنی مهندسی فیدار صنعت اکسین

فنی مهندسی

مهندسی معکوس یک فرایند حل مسئله است که به جای آنکه از سوال آغاز شود، از پاسخ موجودآغاز می‌شود. کاربرد اصلی مهندسی معکوس در یکی از دو مورد زیر است:

شرکت فنی مهندسی فیدار صنعت اکسین

فنی مهندسی

مهندسی معکوس یک فرایند حل مسئله است که به جای آنکه از سوال آغاز شود، از پاسخ موجودآغاز می‌شود. کاربرد اصلی مهندسی معکوس در یکی از دو مورد زیر است:

فنی مهندسی

مهندسی معکوس یک فرایند حل مسئله است که به جای آنکه از سوال آغاز شود، از پاسخ موجودآغاز می‌شود. کاربرد اصلی مهندسی معکوس در یکی از دو مورد زیر است:

شرکت فیدار صنعت اکسین

فیدار صنعت اکسین

مهندسی معکوس نرم‌افزار از روش‌های گوناگونی می‌تواند بدست آید. سه گروه اصلی مهندسی معکوس نرم‌افزار عبارتند از:

فیدار صنعت اکسین

مهندسی معکوس نرم‌افزار از روش‌های گوناگونی می‌تواند بدست آید. سه گروه اصلی مهندسی معکوس نرم‌افزار عبارتند از:

فیدار صنعت اکسین

مهندسی معکوس نرم‌افزار از روش‌های گوناگونی می‌تواند بدست آید. سه گروه اصلی مهندسی معکوس نرم‌افزار عبارتند از:

فنی مهندسی

مهندسی معکوس نرم‌افزار از روش‌های گوناگونی می‌تواند بدست آید. سه گروه اصلی مهندسی معکوس نرم‌افزار عبارتند از:

فنی مهندسی

مهندسی معکوس نرم‌افزار از روش‌های گوناگونی می‌تواند بدست آید. سه گروه اصلی مهندسی معکوس نرم‌افزار عبارتند از:

فنی مهندسی

مهندسی معکوس نرم‌افزار از روش‌های گوناگونی می‌تواند بدست آید. سه گروه اصلی مهندسی معکوس نرم‌افزار عبارتند از:

شرکت فیدارصنعت اکسین

بزرگترین شرکت فنی مهندسی

فنی مهندسی
فنی مهندسی
فنی مهندسی
فنی مهندسی
فنی مهندسی